close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آموختنی ها
loading...

کهکشان دانش

بافتنی , قلاب بافی

بازدید : 48 یکشنبه 09 ارديبهشت 1397 زمان : 20:53 نظرات ()

آموزش بافت رومیزی بیضی توری با قلاب  

نقشه بافت این رومیزی را در سایت ایران بانو دیدم ولی خودم توضیح نقشه را برای دوستانی که نقشه خوانی بلد نیستند بطور کامل نوشتم تا به راحتی بتوانند این رومیزی زیبا را ببافند.  

 


بافت آن از وسط شروع شده و خیلی آسان بافته می شود. برای بافتن آن نیاز به پایه های زیر دارید که آموزش آنها را می توانید در مطالب دیگر کهکشان دانش ببینید.

گره اولیه Slip Knot

زنجیره Chain

پایه نامرئی Slip Stitch

پایه کوتاه Single Crochet

پایه بلند Double Crochet

پایه سوبل Double Triple Crochet

کلاستر یا بافت خوشه ای Cluster

روش بافت

برای شروع کار 8 زنجیره بزنید، زنجیره آخر را با یک پایه نامرئی به اولین زنجیره وصل کنید تا یک دایره ایجاد شود.

رج 1: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل (مانند پایه بلند بافته می شود با این تفاوت که بجای یک بار، نخ را 3 بار دور قلاب می پیچیم)، 6 زنجیره، *(3 پایه سوبل، 6 زنجیره)* 3 بار، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 2: 4 زنجیره، 2 پایه دوبل (مانند پایه بلند بافته می شود با این تفاوت که بجای یک بار، 2 بار نخ را دور قلاب می پیچیم)، 3 زنجیره، *(5 پایه دوبل روی 6 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، 3 پایه دوبل روی 3 پایه سوبل رج قبلی، 3 زنجیره)* 3 بار، 5 پایه دوبل روی 6 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 3: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل، 3 زنجیره، *(روی هر پایه دوبل رج قبلی 2 پایه سوبل (در مجموع 10 پایه سوبل)، 3 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه دوبل رج قبل، 3 زنجیره)* 3 بار، روی هر پایه دوبل رج قبلی 2 پایه سوبل (در مجموع 10 پایه سوبل)، 3 زنجیره، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 4: 5 زنجیره، یک پایه سوبل روی 5 زنجیره رج قبل، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 4 پایه سوبل)، 4 زنجیره، *(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره)* 10 بار، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره، از * تا * را 10 بار تکرار کنید، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 6 پایه سوبل)، 4 زنجیره، از * تا * را 10 بار تکرار کنید، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره، از * تا * را 10 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 5: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی از رج قبل، 5 زنجیره، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، *(یک پایه کوتاه وسط 4 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 9 بار، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 9 بار تکرار کنید، یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی از رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، از * تا * را 9 بار تکرار کنید، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 9 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 6: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 4 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، *(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 8 بار، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی از رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، (1)(4 پایه سوبل روی 4 پایه سوبل رج قبل)(1)، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، (1)، 5 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پای سوبل بعدی، 5 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 7: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 5 زنجیره، *(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 7 بار، 5 پایه سوبل روی 5 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 7 بار تکرار کنید، (1)، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 5 زنجیره، از * تا * را 7 بار تکرار کنید، 5 پایه سوبل روی 5 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 7 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 8: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، ***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی هر کدام از 2 پایه سوبل بعدی (در مجموع 4 پایه سوبل)، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، در کل 12 تا پایه سوبل بافته می شود)***، 5 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 5 بار، یک پایه کوتاه روی آخرین 5 زنجیره از رج قبل، 7 زنجیره}**، یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، روی پایه سوبل بعدی: یک پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه سوبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 5 زنجیره، از *** تا *** را یک بار تکرار کنید، 5 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، روی پایه سوبل بعدی: یک پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه سوبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 9: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 6 زنجیره، ****{***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 زنجیره)*** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره}****، (1)، 8 زنجیره، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 4 بار، یک پایه کوتاه روی 5 زنجیره آخر، 8 زنجیره}**، (1)، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، (1)، 8 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، (1)، 8 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، (1)، 8 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 10: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 6 زنجیره، ****{***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره)*** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره، (1)، 10 زنجیره}****، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 3 بار، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج آخر، 10 زنجیره}**، (1)، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل، (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 11: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ****{***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره)*** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، (1)، 10 زنجیره}****، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 2 بار، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره آخر، 10 زنجیره}**، (1)، 5 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 5 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 12: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ***{**(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره)** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، (1)، 10 زنجیره}***، *(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره بعدی، 10 زنجیره)*، (1)، 6 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از *** تا *** را یک بار تکرار کنید، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از * تا * را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 13: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، **(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره)** 12 بار، (1)، *(10 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 10 زنجیره)*، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را 12 بار تکرار کنید، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 14: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 6 زنجیره، (2)(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل)(2)، **{روی پایه سوبل رج قبل: 2 پایه دوبل – 3 زنجیره – 2 پایه دوبل، (2)}** 12 بار، 6 زنجیره، (1)، *(10 زنجیره، یک پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل، 10 زنجیره)*، (1)، 6 زنجیره، (2)، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، 6 زنجیره، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، (2)، از ** تا ** را 12 بار تکرار کنید، 6 زنجیره، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، (2)، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، 6 زنجیره، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 15: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ****{***(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 3 زنجیره)*** 11 بار، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره}****، (1)، **(10 زنجیره، یک پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل، 10 زنجیره)**، (1)، 7 زنجیره، *(از *** تا *** را 7 بار تکرار کنید، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره)*، (1)، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، (1)، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 16: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ****{***(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره)*** 11 بار، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره}****، (1)، 7 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، **{*(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 6 زنجیره)* 7 بار، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره}**، (1)، 7 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 17: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل روی 2 پایه سوبل آخری از رج قبل، 6 زنجیره، ***(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 6 زنجیره)*** 12 بار، **(3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل اولی از رج قبل، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل آخری از رج قبل)**، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره، *(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه بلند روی آخرین پایه سوبل که بافتید – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه وسط 6 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره)* 8 بار، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، 6 زنجیره، از *** تا *** را 12 بار تکرار کنید، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل اولی از رج قبل، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید، نخ را قطع کنید.

رج 18: نخ را چند دانه عقب تر از همین جایی که آن را قطع کردید یعنی روی زنجیره سوم از 4 زنجیره در آخر رج قبل وصل کنید (روی نقشه با مثلث سفید مشخص شده)، 5 زنجیره، کلاستر با 7 پایه سوبل بزنید یعنی روی 7 دانه بعدی هر کدام یک پایه سوبل بزنید (در مجموع 7 پایه سوبل، 3 تا روی 3 پایه سوبل، یکی روی پایه کوتاه، یکی روی 5 زنجیره، 2 تا روی 2 پایه سوبل)، 6 زنجیره، *(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره)* 11 بار، روی 3 زنجیره بعدی: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 6 زنجیره، کلاستر با 7 پایه سوبل بزنید یعنی روی 7 دانه بعدی هر کدام یک پایه سوبل بزنید (در مجموع 7 پایه سوبل، 3 تا روی 3 پایه سوبل، یکی روی پایه کوتاه، 3 تا روی 3 پایه سوبل)، 5 زنجیره، با یک پایه نامرئی به زنجیره دوم از 4 زنجیره رج قبل وصل کنید، نخ را قطع کنید.

رج 18 را در طرف دیگر رومیزی روبروی همین قسمت تکرار کنید.

رج 19: نخ را با یک پایه نامرئی پس از 5 زنجیره ای که در ابتدای رج 18 بافتید یعنی بالای کلاستر وصل کنید (در نقشه با مثلث سفید مشخص شده)، 4 پایه کوتاه روی زنجیره 2 تا 5 از 6 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره، *(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه بلند روی پایه سوبل آخری که بافتید – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره)* 11 بار، روی 3 زنجیره بعدی: 3 پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه بلند روی پایه سوبل آخری که بافتید – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره، 4 پایه کوتاه روی زنجیره 2 تا 5 از 6 زنجیره رج قبل، با یک پایه نامرئی به بالای کلاستر رج قبل وصل کنید، نخ را قطع کنید.

رج 19 را در طرف دیگر رومیزی روبروی همین قسمت تکرار کنید.  

(1): 4 پایه سوبل روی 4 پایه سوبل رج قبل

(2): یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل

در توضیح نقشه قسمت هایی که در هر رج با ستاره * مشخص شده مربوط به همان رج است و فقط باید در همان رج تکرار شود. اما قسمت هایی که با شماره مشخص شده مربوط به تمام رج هاست و در همه رج ها وقتی شماره مورد نظر گفته شده باید طبق همان بافته شود.

بافت کلاستر یا خوشه ای: بافت کلاستر با پایه سوبل مانند بافت پایه سوبل است با این تفاوت که بافت را تا یک مرحله به آخر انجام داده، نیمه کاره رها کرده، پایه سوبل بعدی را می بافیم، بعد یک نخ روی قلاب انداخته از بین همه حلقه های روی قلاب رد می کنیم.

نخ را 3 بار دور قلاب بپیچید، یک نخ روی قلاب گرفته دوتا دوتا از حلقه های روی قلاب رد کنید تا دو حلقه روی قلاب بماند، دوباره نخ را 3 بار دور قلاب پیچیده پایه سوبل بعدی را تا یک مرحله به آخر ببافید، به همین ترتیب به تعدادی که لازم دارید پایه سوبل ببافید، یک نخ روی قلاب گرفته از تمامی حلقه های روی قلاب رد کنید.

نقشه بافت

 

 


این عکس رومیزی است که من بافتم.

 

 

 


آموختنی ها

نویسنده: سوزی دهقان

 

منبع: iranbanou.com

 

کلیه مطالب کهکشان دانش توسط نویسندگان آن تهیه و ترجمه شده است.

استفاده از مطالب و تصاویر این وبلاگ بدون ذکر منبع با لینک فعال موجب پیگرد قانونی خواهد شد.


بازدید : 51 سه شنبه 14 فروردين 1397 زمان : 14:56 نظرات ()

آموزش بافت رومیزی بیضی گل برجسته با قلاب

عکس این رومیزی و نقشه بافت آن را از سایت تار و پود برداشتم اما توضیحات مربوط به بافت آن را خودم برای دوستانی که با نقشه خوانی آشنایی ندارند نوشتم تا بتوانند این رومیزی زیبا را ببافند.

 


سایز رومیزی: 35 در 28 سانتی متر

برای بافتن این رومیزی به نخ کتان و قلاب استیل متناسب با آن نیاز دارید. در بافت آن از پایه های زیر استفاده می شود که آموزش آنها را در سایر مطالب کهکشان دانش می توانید ببینید. البته در آموزش این رومیزی به اندازه ای که بتوانید آن را ببافید این پایه ها را توضیح داده ام.

گره اولیه Slip Knot

زنجیره Chain

پایه نامرئی Slip Stitch

پایه کوتاه Single Crochet

پایه بلند Double Crochet

پایه دوبل Treble/Triple Crochet

پایه سوبل Double Treble/Triple Crochet

پایه متوسط برجسته از پشت Back Post Half Double Crochet

بافت خوشه ای Cluster

روش بافت

گل (در کل 13 تا گل داریم): 8 زنجیره بزنید و آخرین زنجیره را با 1 پایه نامرئی به اولین زنجیره وصل کنید تا یک حلقه تشکیل شود.

رج 1: در حلقه 18 تا پایه بلند بزنید (به جای اولین پایه بلند 3 زنجیره بزنید بعد پایه بلند ها را شروع کنید). با 1 پایه نامرئی رج را تمام کنید.

رج 2: 1 زنجیره بزنید، در همان نقطه ای که در پایان رج قبل پایه نامرئی زده بودید کار را شروع کنید. (* 1 پایه کوتاه، 5 زنجیره، 2 پایه را رها کنید*) 6 بار، 1 پایه نامرئی روی زنجیره اول رج.

رج 3: 1 زنجیره، روی هر سری از 5 زنجیره رج قبل به این صورت کار کنید: 1 پایه کوتاه، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند، 1 پایه کوتاه، در پایان رج کار را با 1 پایه نامرئی به زنجیره اول رج وصل کنید.

رج 4: 1 زنجیره، (*از پشت کار روی ساقه پایه کوتاهی که در رج 2 بافته بودید 1 پایه متوسط بزنید (این بافت پایه متوسط برجسته از پشت نام دارد)، 6 زنجیره*) 5 بار، 1 پایه نامرئی روی زنجیره اول رج.

رج 5: 1 زنجیره، روی هر سری از 6 زنجیره رج قبل به این صورت کار کنید: 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 5 پایه بلند، 3 زنجیره، 5 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه، در پایان رج کار را با 1 پایه نامرئی روی زنجیره اول رج به پایان برسانید.

نخ را قطع کنید.

گل دوم را به این صورت به گل اول وصل کنید: به جای دومین زنجیره از 3 زنجیره ای که در رج 6 می زنید 1 پایه کوتاه بزنید و گل دوم را توسط این پایه کوتاه به زنجیره دوم از رج 6 گل اول وصل کنید. به عکس توجه کنید.

همه این 13 گل را به این صورت مانند شکل به هم وصل کنید.

 


حاشیه رومیزی: پس از وصل کردن همه گل ها، نخ را از سمت پشت کار با 1 پایه نامرئی به زنجیره وسطی گلبرگ بیرونی گل شماره 1 وصل کنید. به شکل توجه کنید، جایی که باید نخ را وصل کنید در شکل مشخص شده است.

رج 1: 1 زنجیره، 1 پایه کوتاه در زنجیره وسطی، 29 زنجیره، (*1 پایه بلند (در این رج پایه بلند ها و پایه کوتاه ها را روی زنجیره وسطی گلبرگ های گل های بیرونی بزنید)، 29 زنجیره*) 4 بار، (*1 پایه کوتاه، 29 زنجیره*) 9 بار، (*1 پایه بلند، 29 زنجیره*) 4 بار، (*1 پایه کوتاه، 29 زنجیره*) 8 بار. در کل 26 حلقه زنجیره ای خواهیم داشت. رج را با 1 پایه نامرئی روی اولین پایه کوتاه در ابتدای رج تمام کنید. نخ را قطع کنید.

رج 2: نخ را با 1 پایه نامرئی به زنجیره پانزدهم از 29 زنجیره وصل کنید (در شکل مشخص شده است)، 3 زنجیره (این 3 زنجیره اولین پایه بلند به حساب می آید)، (*روی هر یک از 9 زنجیره بعدی 1 پایه بلند بزنید، 1 بافت خوشه ای با 2 پایه بلند بزنید، اولین پایه بلند را در زنجیره بعدی از حلقه زنجیره ای و دومین پایه بلند را در زنجیره پنجم از حلقه زنجیره ای بعدی بزنید (زنجیره ها را از پایین از سمت پایه بلند بشمارید)، 1 پایه بلند در هر یک از 9 زنجیره بعدی بزنید، در زنجیره بعد 1 پایه بلند، 5 زنجیره، 1 پایه بلند بزنید*) از * تا * را در تمام رج تکرار کنید.

در پایان رج 2 و 3، به جای 3 زنجیره آخر، 1 پایه بلند روی زنجیره سوم از 3 زنجیره اول رج بزنید.

رج های 3 تا 8: مانند شکل بافتن را ادامه دهید. قلاب را داخل زنجیره ها برده و همان طور که نشان داده شده پایه بلند بزنید.

در رج های 4 تا 6 به جای4 زنجیره آخر، 1 پایه دوبل در بالای پایه بلند انتهای رج قبل (پایان رج 3) بزنید یا در اولین پایه کوتاه ابتدای رج (پایان رج های 5 و 6).

در رج 7 به جای 5 زنجیره آخر، 1 پایه سوبل در اولین پایه کوتاه ابتدای رج بزنید (نخ را 3 بار دور قلاب بپیچید، قلاب را داخل اولین پایه کوتاه فرو کرده، نخ گرفته، 1 حلقه بیرون بیاورید، دوباره نخ گرفته از میان 2 حلقه روی قلاب رد کنید. این کار را ادامه دهید تا 1 حلقه روی قلاب بماند).

در پایان رج 8 کار را با 1 پایه نامرئی روی اولین پایه کوتاه تمام کنید. نخ را قطع کرده محکم کنید.

 


پایه متوسط برجسته از پشت: 1 پایه متوسط پشت ساقه پایه کوتاهی که در رج دوم بافته شده، نخ را روی قلاب بیندازید، قلاب را در پشت کار از راست به چپ داخل تنه پایه کوتاه برده، نخ بگیرید و 1 حلقه بیرون بیاورید. یک بار دیگر نخ روی قلاب بگیرید و از میان هر 3 حلقه روی قلاب بیرون بکشید.

 


علامت بافت خوشه ای (کلاستر) با 3 پایه بلند و روش بافت آن در شکل نشان داده شده است. بافت خوشه ای با 2 پایه بلند نیز به همین روش بافته می شود.   

 


نقشه بافت

 


این هم عکس رومیزی که من با نخ کاموای نازک بافتم البته همانطور که گفتم اگر با نخ کتان ببافید زیباتر خواهد شد. 

 


آموختنی ها

نویسنده و مترجم: سوزی دهقان

منبع: taropod.ir

 

کلیه مطالب کهکشان دانش توسط نویسندگان آن تهیه و ترجمه شده است.

استفاده از مطالب و تصاویر این وبلاگ بدون ذکر منبع با لینک فعال موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

 

بازدید : 59 چهارشنبه 08 فروردين 1397 زمان : 13:44 نظرات ()

آموزش بافت رومیزی بیضی آناناسی با قلاب

این رومیزی و نقشه بافت آن را در سایت دانشجو کلاب دیدم ولی توضیحات مربوط به بافت آن را خودم برای دوستانی که با نقشه خوانی آشنا نیستند نوشتم.

 

 

 

برای بافت آن باید از زنجیره، پایه نامرئی، پایه کوتاه، پایه بلند، پایه دوبل، بافت خوشه ای، پایه حبابی و بافت صدفی استفاده کنید که آموزش آنها در مطالب دیگر می توانید ببینید.

گره اولیه Slip Knot

زنجیره Chain

پایه نامرئی Slip Stitch

پایه کوتاه Single Crochet

پایه بلند Double Crochet

پایه دوبل Treble/Triple Crochet

بافت خوشه ای Cluster

پایه حبابی Bobble

بافت صدفی Shell

روش بافت

بافت این رومیزی از وسط شروع می شود. 64 زنجیره بزنید، به اضافه 3 زنجیره اضافی برای شروع رج اول. این 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند در نظر گرفته می شود.

رج 1: 4 پایه بلند در زنجیره چهارم بزنید (زنجیره ها را از سمت قلاب بشمارید)، 2 زنجیره، 3 زنجیره را رها کنید، {** در زنجیره بعدی 1 پایه بلند بزنید، 3 زنجیره، و 1 پایه بلند در همان زنجیره قبلی بزنید (در همان زنجیره ای که پایه بلند قبلی را زدید)، 3 زنجیره، 4 زنجیره را رها کنید، **} از ** تا ** را 11 بار تکرار کنید، در زنجیره بعدی 1 پایه بلند، 3 زنجیره، و 1 پایه بلند در همین زنجیره بزنید، 2 زنجیره، 9 پایه بلند در آخرین زنجیره (اولین زنجیره از شروع زنجیره ها) بزنید، در طرف دیگر زنجیره های اولیه 3 زنجیره را رها کنید، 2 زنجیره، از ** تا ** را 11 بار در طرف دیگر تکرار کنید، در زنجیره بعدی 1 پایه بلند، 3 زنجیره، و 1 پایه بلند در همین زنجیره بزنید، 2 زنجیره، 4 پایه بلند در همان جایی که 4 پایه بلند اولیه را زده بودید بزنید، رج اول را با 1 پایه نامرئی روی زنجیره بالایی از 3 زنجیره اضافی (که به عنوان اولین پایه بلند بود) به پایان برسانید.

رج های 2 تا 13: بافت را در اطراف مرکز طبق نقشه ادامه دهید. در پایان هر رج کار را با 1 پایه نامرئی در زنجیره بالایی از زنجیره های اول رج به پایان برسانید.

در رج 11 در همان جایی که در نقشه مشخص است 1 بافت خوشه ای با 5 پایه بلند بزنید، آخرین حلقه از هر پایه بلند را روی قلاب نگه دارید، نخ بگیرید و از میان هر 6 حلقه روی قلاب رد کنید.

در رج 12 و 13 طبق نقشه 1 پایه حبابی با 3 پایه دوبل ببافید. هر 3 پایه دوبل را در همان زنجیره یا پایه کوتاه بزنید. آخرین حلقه از هر پایه دوبل را روی قلاب نگه دارید، نخ بگیرید و از میان هر 4 حلقه روی قلاب عبور دهید.

در پایان رج 13 کار را با 1 پایه نامرئی در بالای 3 زنجیره ابتدای رج وصل کرده، نخ را قطع کنید.

برای کامل کردن دو طرف بافت نخ را از پشت کار در زنجیره های وسط بافت صدفی رج 13 با پایه نامرئی وصل کنید (جایی که در نقشه با گوه سفید مشخص شده است).

رج های 1 تا 6: به جای اولین پایه بلند 3 زنجیره بزنید، رج ها را به صورت رفت و برگشت ببافید تا قسمت بالای آناناس نیز بافته شود. در رج های 4 و 6 پایه حبابی با 3 پایه بلند ببافید. در پایان رج 6 نخ را قطع کرده، محکم کنید. سر آناناس را در سمت دیگر نیز به همین روش ببافید.

نقشه بافت

 


این هم رومیزی من که با نخ نایلون بافتم ولی با نخ کتان ببافید بهتر است چون نخ نایلون کمی جمع می شود اما با نخ کتان طرح ها واضح و زیبا دیده می شوند. 

 



آموختنی ها

نویسنده و مترجم: سوزی دهقان

منبع: daneshju-club.com

 

کلیه مطالب کهکشان دانش توسط نویسندگان آن تهیه و ترجمه شده است.

استفاده از مطالب و تصاویر این وبلاگ بدون ذکر منبع با لینک فعال موجب پیگرد قانونی خواهد شد.


بازدید : 33 چهارشنبه 08 فروردين 1397 زمان : 12:24 نظرات ()

خرید کیف زنانه دستباف زیبا از دیجی کالا

 

کیف رودوشی زنانه

 

کیف رودوشی زنانه آرتس آر اچ دی

 

ویژگی های محصول:

نوع: کیف رودوشی

جنس: پارچه ای

نوع بسته شدن کیف: زیپی

 

آموزش بافتن پایه متوسط در قلاب بافی

Half Double Crochet

علامت اختصاری پایه متوسط در نقشه های قلاب بافی یک حرف T انگلیسی است. البته در بعضی نقشه های قلاب بافی خط بالای آن را نمی گذارند و پایه متوسط را تنها با یک خط عمودی کوتاه نشان می دهند.

 

  

نام مخفف در الگوهای قلاب بافی: HDC، hdc

پایه متوسط یا ساده یا نیم دوبل یک پایه چند کاره است که معمولا برای بافت انواع لباس، کلاه و سایر پوشاک به کار می رود. پایه متوسط در قلاب بافی با علامت اختصاری HDC یا hdc مشخص می شود.

 


پایه متوسط

برای شروع بافتنی با یک رج پایه متوسط، ابتدا پایه زنجیره ای اولیه را به تعدادی که در رج بعد می خواهید پایه متوسط بزنید به علاوه دو زنجیره اضافی ببافید. اولین پایه متوسط را در سومین زنجیره (زنجیره ها را از سمت قلاب بشمارید) ببافید. بافتن را تا آخرین زنجیره ادامه داده و برگردید.

برای توضیح بیشتر مطلب "پایه زنجیره ای" را ببینید.

مرحله اول- یک نخ روی قلاب بیندازید.

 


مرحله دوم- قلاب را در دانه بعدی فرو ببرید، نخ را روی قلاب بیندازید و آن را از داخل دانه بیرون بیاورید. اکنون سه حلقه روی قلاب هست.

 


مرحله سوم- نخ را روی قلاب بیندازید و از میان هر سه حلقه روی قلاب عبور دهید. یک حلقه روی قلاب می ماند. اکنون شما یک پایه متوسط بافته اید.

 


مرحله چهارم- مراحل یک تا سه را تکرار کنید تا اولین رج پایه متوسط کامل شود. دو زنجیره بزنید تا زنجیره های برگشتی را ایجاد کنید.

 


مرحله پنجم- بافتنی را برگردانید. اولین دانه در شروع رج را رد کنید. زنجیره های برگشتی به عنوان اولین پایه متوسط در ابتدای رج خواهد بود. مراحل یک تا سه را انجام دهید تا یک پایه متوسط در دومین دانه از رج بافته شود.

 


برای توضیح بیشتر مطلب "زنجیره های برگشتی" را ببینید.

به یاد داشته باشید که قلاب را داخل هر دو حلقه در بالای دانه رج قبل فرو ببرید.

نکته

چون زنجیره های برگشتی به عنوان اولین پایه متوسط در ابتدای هر رج به حساب می آیند، شما نیز آن را مانند یکی از پایه های متوسط در نظر بگیرید و هنگام بافتن رج بعد، روی بالاترین زنجیره آن پایه متوسط ببافید.

 



آموختنی ها

نویسنده: سوزی دهقان


کلیه مطالب کهکشان دانش توسط نویسندگان آن تهیه و ترجمه شده است.

استفاده از مطالب و تصاویر این وبلاگ بدون ذکر منبع با لینک فعال موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

 

 

تعداد صفحات : 4

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 35
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 29
 • باردید دیروز : 28
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 89
 • بازدید ماه : 591
 • بازدید سال : 591
 • بازدید کلی : 5,021