close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
رومیزی قلاب بافی با نقشه و توضیح
loading...

کهکشان دانش

آموزش بافت رومیزی بیضی توری با قلاب   نقشه بافت این رومیزی را در سایت ایران بانو دیدم ولی خودم توضیح نقشه را برای دوستانی که نقشه خوانی بلد نیستند بطور کامل نوشتم تا به راحتی بتوانند این رومیزی زیبا را ببافند.     بافت آن از وسط شروع شده و خیلی آسان بافته می شود. برای بافتن آن نیاز به پایه های زیر دارید که آموزش آنها را می توانید در مطالب دیگر کهکشان دانش ببینید. گره اولیه Slip Knot زنجیره Chain پایه نامرئی Slip Stitch پایه کوتاه Single Crochet پایه بلند Double Crochet پایه سوبل…

بازدید : 48 یکشنبه 09 ارديبهشت 1397 زمان : 20:53 نظرات ()

آموزش بافت رومیزی بیضی توری با قلاب  

نقشه بافت این رومیزی را در سایت ایران بانو دیدم ولی خودم توضیح نقشه را برای دوستانی که نقشه خوانی بلد نیستند بطور کامل نوشتم تا به راحتی بتوانند این رومیزی زیبا را ببافند.  

 


بافت آن از وسط شروع شده و خیلی آسان بافته می شود. برای بافتن آن نیاز به پایه های زیر دارید که آموزش آنها را می توانید در مطالب دیگر کهکشان دانش ببینید.

گره اولیه Slip Knot

زنجیره Chain

پایه نامرئی Slip Stitch

پایه کوتاه Single Crochet

پایه بلند Double Crochet

پایه سوبل Double Triple Crochet

کلاستر یا بافت خوشه ای Cluster

روش بافت

برای شروع کار 8 زنجیره بزنید، زنجیره آخر را با یک پایه نامرئی به اولین زنجیره وصل کنید تا یک دایره ایجاد شود.

رج 1: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل (مانند پایه بلند بافته می شود با این تفاوت که بجای یک بار، نخ را 3 بار دور قلاب می پیچیم)، 6 زنجیره، *(3 پایه سوبل، 6 زنجیره)* 3 بار، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 2: 4 زنجیره، 2 پایه دوبل (مانند پایه بلند بافته می شود با این تفاوت که بجای یک بار، 2 بار نخ را دور قلاب می پیچیم)، 3 زنجیره، *(5 پایه دوبل روی 6 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، 3 پایه دوبل روی 3 پایه سوبل رج قبلی، 3 زنجیره)* 3 بار، 5 پایه دوبل روی 6 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 3: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل، 3 زنجیره، *(روی هر پایه دوبل رج قبلی 2 پایه سوبل (در مجموع 10 پایه سوبل)، 3 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه دوبل رج قبل، 3 زنجیره)* 3 بار، روی هر پایه دوبل رج قبلی 2 پایه سوبل (در مجموع 10 پایه سوبل)، 3 زنجیره، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 4: 5 زنجیره، یک پایه سوبل روی 5 زنجیره رج قبل، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 4 پایه سوبل)، 4 زنجیره، *(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره)* 10 بار، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره، از * تا * را 10 بار تکرار کنید، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 6 پایه سوبل)، 4 زنجیره، از * تا * را 10 بار تکرار کنید، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره، از * تا * را 10 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 5: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی از رج قبل، 5 زنجیره، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، *(یک پایه کوتاه وسط 4 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 9 بار، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 9 بار تکرار کنید، یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی از رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، از * تا * را 9 بار تکرار کنید، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 9 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 6: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 4 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، *(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 8 بار، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی از رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، (1)(4 پایه سوبل روی 4 پایه سوبل رج قبل)(1)، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، (1)، 5 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پای سوبل بعدی، 5 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 7: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 5 زنجیره، *(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 7 بار، 5 پایه سوبل روی 5 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 7 بار تکرار کنید، (1)، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 5 زنجیره، از * تا * را 7 بار تکرار کنید، 5 پایه سوبل روی 5 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، از * تا * را 7 بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 8: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره، ***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی هر کدام از 2 پایه سوبل بعدی (در مجموع 4 پایه سوبل)، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، در کل 12 تا پایه سوبل بافته می شود)***، 5 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 5 بار، یک پایه کوتاه روی آخرین 5 زنجیره از رج قبل، 7 زنجیره}**، یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، روی پایه سوبل بعدی: یک پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه سوبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 5 زنجیره، از *** تا *** را یک بار تکرار کنید، 5 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، روی پایه سوبل بعدی: یک پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه سوبل، 2 پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 9: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 6 زنجیره، ****{***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 زنجیره)*** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره}****، (1)، 8 زنجیره، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسطی از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 4 بار، یک پایه کوتاه روی 5 زنجیره آخر، 8 زنجیره}**، (1)، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، (1)، 8 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، (1)، 8 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 3 زنجیره، 4 پایه سوبل روی 3 زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 3 زنجیره، (1)، 8 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 10: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 6 زنجیره، ****{***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره)*** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره، (1)، 10 زنجیره}****، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 3 بار، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج آخر، 10 زنجیره}**، (1)، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 4 زنجیره، 2 پایه سوبل روی هر پایه سوبل رج قبل، (در مجموع 8 پایه سوبل)، 4 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 11: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ****{***(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 4 زنجیره)*** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، (1)، 10 زنجیره}****، **{*(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره)* 2 بار، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره آخر، 10 زنجیره}**، (1)، 5 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 5 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 2 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 5 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 12: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ***{**(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 5 زنجیره)** 11 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 7 زنجیره، (1)، 10 زنجیره}***، *(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 5 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره بعدی، 10 زنجیره)*، (1)، 6 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از *** تا *** را یک بار تکرار کنید، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، (یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 3 زنجیره) 7 بار، یک پایه سوبل روی پایه سوبل بعدی، 6 زنجیره، (1)، 10 زنجیره، از * تا * را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 13: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، **(یک پایه سوبل روی پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره)** 12 بار، (1)، *(10 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 5 زنجیره رج قبل، 10 زنجیره)*، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را 12 بار تکرار کنید، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 14: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 6 زنجیره، (2)(یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل)(2)، **{روی پایه سوبل رج قبل: 2 پایه دوبل – 3 زنجیره – 2 پایه دوبل، (2)}** 12 بار، 6 زنجیره، (1)، *(10 زنجیره، یک پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل، 10 زنجیره)*، (1)، 6 زنجیره، (2)، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، 6 زنجیره، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، (2)، از ** تا ** را 12 بار تکرار کنید، 6 زنجیره، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، 6 زنجیره، (2)، از ** تا ** را 8 بار تکرار کنید، 6 زنجیره، (1)، از * تا * را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 15: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ****{***(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 3 زنجیره)*** 11 بار، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره}****، (1)، **(10 زنجیره، یک پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل، 10 زنجیره)**، (1)، 7 زنجیره، *(از *** تا *** را 7 بار تکرار کنید، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره)*، (1)، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، (1)، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، از * تا * را یک بار تکرار کنید، (1)، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 16: 5 زنجیره، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل رج قبل، 7 زنجیره، ****{***(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره)*** 11 بار، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره}****، (1)، 7 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، **{*(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 6 زنجیره)* 7 بار، روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره}**، (1)، 7 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، از **** تا **** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، (1)، 7 زنجیره، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، (1)، 7 زنجیره، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید.

رج 17: 5 زنجیره، 2 پایه سوبل روی 2 پایه سوبل آخری از رج قبل، 6 زنجیره، ***(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 6 زنجیره)*** 12 بار، **(3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل اولی از رج قبل، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل آخری از رج قبل)**، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره، *(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه بلند روی آخرین پایه سوبل که بافتید – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه وسط 6 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره)* 8 بار، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، 6 زنجیره، از *** تا *** را 12 بار تکرار کنید، از ** تا ** را یک بار تکرار کنید، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره، از * تا * را 8 بار تکرار کنید، 3 پایه سوبل روی 3 پایه سوبل اولی از رج قبل، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، با یک پایه نامرئی به بالاترین زنجیره در ابتدای رج وصل کنید، نخ را قطع کنید.

رج 18: نخ را چند دانه عقب تر از همین جایی که آن را قطع کردید یعنی روی زنجیره سوم از 4 زنجیره در آخر رج قبل وصل کنید (روی نقشه با مثلث سفید مشخص شده)، 5 زنجیره، کلاستر با 7 پایه سوبل بزنید یعنی روی 7 دانه بعدی هر کدام یک پایه سوبل بزنید (در مجموع 7 پایه سوبل، 3 تا روی 3 پایه سوبل، یکی روی پایه کوتاه، یکی روی 5 زنجیره، 2 تا روی 2 پایه سوبل)، 6 زنجیره، *(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 7 زنجیره)* 11 بار، روی 3 زنجیره بعدی: 3 پایه سوبل – 3 زنجیره – 3 پایه سوبل، 6 زنجیره، کلاستر با 7 پایه سوبل بزنید یعنی روی 7 دانه بعدی هر کدام یک پایه سوبل بزنید (در مجموع 7 پایه سوبل، 3 تا روی 3 پایه سوبل، یکی روی پایه کوتاه، 3 تا روی 3 پایه سوبل)، 5 زنجیره، با یک پایه نامرئی به زنجیره دوم از 4 زنجیره رج قبل وصل کنید، نخ را قطع کنید.

رج 18 را در طرف دیگر رومیزی روبروی همین قسمت تکرار کنید.

رج 19: نخ را با یک پایه نامرئی پس از 5 زنجیره ای که در ابتدای رج 18 بافتید یعنی بالای کلاستر وصل کنید (در نقشه با مثلث سفید مشخص شده)، 4 پایه کوتاه روی زنجیره 2 تا 5 از 6 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره، *(روی 3 زنجیره رج قبل: 3 پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه بلند روی پایه سوبل آخری که بافتید – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره، یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل، 4 زنجیره)* 11 بار، روی 3 زنجیره بعدی: 3 پایه سوبل – 5 زنجیره – یک پایه بلند روی پایه سوبل آخری که بافتید – 3 پایه سوبل، 4 زنجیره، 4 پایه کوتاه روی زنجیره 2 تا 5 از 6 زنجیره رج قبل، با یک پایه نامرئی به بالای کلاستر رج قبل وصل کنید، نخ را قطع کنید.

رج 19 را در طرف دیگر رومیزی روبروی همین قسمت تکرار کنید.  

(1): 4 پایه سوبل روی 4 پایه سوبل رج قبل

(2): یک پایه کوتاه روی زنجیره وسط از 7 زنجیره رج قبل

در توضیح نقشه قسمت هایی که در هر رج با ستاره * مشخص شده مربوط به همان رج است و فقط باید در همان رج تکرار شود. اما قسمت هایی که با شماره مشخص شده مربوط به تمام رج هاست و در همه رج ها وقتی شماره مورد نظر گفته شده باید طبق همان بافته شود.

بافت کلاستر یا خوشه ای: بافت کلاستر با پایه سوبل مانند بافت پایه سوبل است با این تفاوت که بافت را تا یک مرحله به آخر انجام داده، نیمه کاره رها کرده، پایه سوبل بعدی را می بافیم، بعد یک نخ روی قلاب انداخته از بین همه حلقه های روی قلاب رد می کنیم.

نخ را 3 بار دور قلاب بپیچید، یک نخ روی قلاب گرفته دوتا دوتا از حلقه های روی قلاب رد کنید تا دو حلقه روی قلاب بماند، دوباره نخ را 3 بار دور قلاب پیچیده پایه سوبل بعدی را تا یک مرحله به آخر ببافید، به همین ترتیب به تعدادی که لازم دارید پایه سوبل ببافید، یک نخ روی قلاب گرفته از تمامی حلقه های روی قلاب رد کنید.

نقشه بافت

 

 


این عکس رومیزی است که من بافتم.

 

 

 


آموختنی ها

نویسنده: سوزی دهقان

 

منبع: iranbanou.com

 

کلیه مطالب کهکشان دانش توسط نویسندگان آن تهیه و ترجمه شده است.

استفاده از مطالب و تصاویر این وبلاگ بدون ذکر منبع با لینک فعال موجب پیگرد قانونی خواهد شد.


تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 35
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 7
 • بازدید امروز : 31
 • باردید دیروز : 28
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 91
 • بازدید ماه : 593
 • بازدید سال : 593
 • بازدید کلی : 5,023